Image by Beatriz Pérez Moya

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERLE KARŞILIKSIZ ÇEKLERE GENEL BAKIŞ.

Karşılıksız Çeklere Gene Bakış.


Çek Kanunu 14/12/2009’da kabul edilerek 20/12/2009’da yürürlüğe girmiştir.  Kanun çek hamillerinin korunmasına ve kayıt dışı ekonominin denetlenmesine katkıda bulunmak üzere hazırlanmış, iki defa önemli değişikliğe uğramıştır.

                İlk düzenlemede karşılıksız çek keşide etmeyi cezai müeyyideye bağlayan kanun koyucu, 2012 yılında yaptığı değişiklikle karşılıksız çek keşide etme eylemini idari yaptırıma bağlamıştır. Bu değişiklik sonrasında karşılıksız çek keşide edilme sayılarında ciddi oranda artış yaşanmıştır. Özellikle karşılıksız çek keşide etmek suretiyle dolandırıcılık suçu işleme iradesine sahip kişilere karşı Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümlerine göre suç duyurularında bulunulmuş ise de kayda çek hamilleri açısından tahsilat sağlayıcı bir etki yaratamamıştır.

                15/07/2016 tarihinde 6728 sayılı Kanun ile Çek Kanunu’nda bir kısım değişiklikler yapılmış olup, bu değişikliklerden en önemlisi şüphesiz karşılıksız çek keşide etmenin yeniden cezai müeyyideye bağlanmasıdır. Bu değişiklik şüphesiz çek hamillerinin korunması amacına daha uygun bir düzenleme olup, piyasada çeke duyulan güven açısından katkı sağlayacağı açıktır.

                Değişiklik sonrasında 15/07/2016 tarihinden sonraki keşide tarihli çeklerde; kanuni ibraz süresinde bankaya ibraz edilen çekin karşılıksız çıkmasına sebebiyet veren kişi, çek hamilinin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, 1500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, 3095 sayılı Kanun’a göre işleyecek temerrüt faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamaz. Adli para cezasının ödenmemesi halinde bu ceza hapis cezasına çevrilir. 

                Eski Kanun döneminde olduğu gibi bu değişiklikte de takip şikayete bağlanmış olup, hamilin şikayette bulunması gerekmektedir. Çekin ibraz tarihinden itibaren şikayet hakkı 3 aydır.

                Önemli bir değişiklik ise karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı açılan davaların takibinin İcra Mahkemelerinde görüleceğidir.

19 görüntüleme0 yorum

İletişim

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Bağdat Caddesi, Akasyalı Sokak No:1 D:6 Suadiye - Kadıköy - İstanbul / Türkiye

Tel:  00 90 216 599 03 69

Tel:  00 90 216 969 45 57

Fax: 00 90 216 599 03 71

E-posta: info@ychukuk.com

Kullanım Koşullar

Gizlilik Politikası & Veri Koruma

Şikayet Politikası

Kariyer

​​​​© 2018 Yıldızeli & Çakmaklı Hukuk Bürosu

  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık