Image by Beatriz Pérez Moya

İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE DAVET ETMESİ.


Haksız fesih işlemine karşı İş Kanunu'nda gerekli şartlar sağlandığı takdirde,, işten çıkartılan işçilerin işe iade davası açmak hakları bulunmaktadır. Dava devam ederken, davayı etkisiz bırakmak için işveren işçiyi işe davet edebilmektedir.


                  İş hukuku açısından sözleşmenin feshi işlemi tek taraflı bir işlem olup, fesih beyanı muhatabına ulaştığında sonuçları doğmaktadır. Fesih beyanı tek taraflı olarak geri alınamaz. Başka bir anlatımla işveren tarafından yapılan fesih beyanı, yine işveren tarafından işçi işe davet edilerek geri alınamaz. İşverenin yapmış olduğu işe davet daha önceden gerçekleştirilen fesih işlemini ortadan kaldırmaz. Yargılama devam ettiği sırada, işveren açılan davayı etkisiz bırakmak için işçiyi işe davet edebilir. Ancak yukarıda ifade edildiği üzere bu durum davanın hukuki yarar şartı yokluğundan reddi sonucu doğurmamalıdır.


                  Nitekim Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2009/13902 Esas, 2010/1829 Karar sayılı kararında konu ile ilgili olarak kararını aşağıdaki şekilde tesis etmiştir. ​                  Sözleşmenin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir irade beyanı olup, karşı tarafa ulaştıktan soma tek taraflı olarak geri alınması mümkün değildir, işverence dava sırasında yapılan davet daha önce gerçekleştirilen feshi ortadan kaldırmaz. Yargılama devam ederken, bazı durumlarda işveren fesihte yasal şartları yerine getirmediğini anladığında, açılan davayı sonuçsuz bırakmak için işçiyi işe davet edebilir. Yargılama sırasında işverenin işçiyi eski işine başlatma yönünde çağrısına işçinin olumlu yaklaşmaması, işe iade davasını olumsuz yönde etkilememelidir. İşçinin işverenin çağrısına icabet etmemesi, işe dönme konusunda gerçek niyetin taşımadığı şeklinde yorumlanmamalıdır, işçinin açmış olduğu davanın sonucunda işe iadeyi sağlama çabası yasal bir hakkıdır. Açtığı davada yargı kararı güvencesi ile işe başlatılmasını isteme hakkına sahip olan işçi daveti kabul etmek zorunda bırakılmamalı, daveti kabul etmediği için açılan dava reddedilmemelidir. Özellikle davetin samimi olup olmadığı, açılan davayı etkisiz bırakıp bırakmayacağı üzerinde durulmalı, işçinin bu konuda çekincesi dikkate alınmalı, mahkemece bu konuda taraflar dinlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.

                Somut uyuşmazlıkta, davalı işveren işe davet etme yanında, davayı kabul etmediğini vekili aracılığı ile belirtmiştir. İşverenin işe davet ihtarı, aynı iş ve aynı ücreti kapsamadığı gibi mahkemece davetin önceki iş sözleşmesinin devamı niteliğinden olup olmadığı araştırılmamış, işe davet konusunda davacı tarafa bir celse süre verilmesine rağmen, celse sonunda neden davacının işe başlamak için başvuruda bulunup bulunmadığı, işverenin davetinin samimi olup olmadığı irdelenmemiştir. Yukarda belirtilen hukuki ve maddi olgular göre eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır. ​                 Özetle ifade etmek gerekirse; işçinin açmış olduğu dava sonucunda yargı kararı güvencesi ile işe başlatılmasını istemek yasal bir hakkı olup, dava sonucu bu kararı elde etmek istemesinde de hukuki yararı bulunmaktadır.

235 görüntüleme0 yorum

İletişim

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Bağdat Caddesi, Akasyalı Sokak No:1 D:6 Suadiye - Kadıköy - İstanbul / Türkiye

Tel:  00 90 216 599 03 69

Tel:  00 90 216 969 45 57

Fax: 00 90 216 599 03 71

E-posta: info@ychukuk.com

Kullanım Koşullar

Gizlilik Politikası & Veri Koruma

Şikayet Politikası

Kariyer

​​​​© 2018 Yıldızeli & Çakmaklı Hukuk Bürosu

  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık