Image by Beatriz Pérez Moya

The General Data Protection Regulation (GDPR) (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)

GDPR Nedir?


GDPR; gerçek kişilerin kişisel verilerinin toplanması ve korunmasının temini ve bu verilerin serbest dolaşımını düzenleyen Avrupa Birliği yasal düzenlemesidir.


Yasal düzenleme 24 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, tüm birlik üyesi devletler yönünden 25 Mayıs 2018 tarihinde bağlayıcı ve doğrudan uygulanacak yasal düzenleme haline gelmiştir.


Kimler kapsamdadır? Türkiye’deki şirketler, gerçek kişiler, girişimciler GDPR’a tabi midir?


Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve kamu kişileri de dâhil olmak üzere yasaya uymakla yükümlüdür.


Yasanın, Türkiye de dâhil olmak üzere, Avrupa Birliği üye ülke devletleri dışındaki kişileri ilgilendiren kısmı ise şu şekildedir.


Üye ülke devletlerde şubesi bulunan girişimciler açısından GDPR’ın uygulanması yasal zorunluluktur. Ancak; Avrupa Birliği üye ülkelerde herhangi bir temsilcilik bulunmadan yürütülen ticari faaliyetler, birlik vatandaşı veya sakinine ait kişisel verilerin toplanmasını gerektiriyorsa, bu durumda ise GDPR’a uygun hareket etmeniz beklenmektedir.


GDPR’ın karmaşık yapısı düşünülmeden ve yasal gereklilikleri yerine getirilmeden veri toplanmasına ilişkin işlemler para cezaları ile karşı karşıya kalma riskini doğurmaktadır.


Ofisimiz GDPR düzenlemesi ile ilgili olarak müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte olup, sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Nedir?

İletişim

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Bağdat Caddesi, Akasyalı Sokak No:1 D:6 Suadiye - Kadıköy - İstanbul / Türkiye

Tel:  00 90 216 599 03 69

Tel:  00 90 216 969 45 57

Fax: 00 90 216 599 03 71

E-posta: info@ychukuk.com

Kullanım Koşullar

Gizlilik Politikası & Veri Koruma

Şikayet Politikası

Kariyer

​​​​© 2018 Yıldızeli & Çakmaklı Hukuk Bürosu

  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
  • Y&C Hukuk ve Danışmanlık